Aparatura GNSS – RTK de ultimă generaţie încă arată la fel, dar preţul acesteia a scăzut. Mai mult, în trecut configurația standard a unui sistem RTK presupunea două unități, respectiv bază şi rover, conectate între ele prin radio UHF , pe când în prezent majoritatea producătorilor oferă acum conectivitatea prin radio doar ca opţiune. Astăzi corecţiile diferenţiale sunt transmise prin internet, prin intermediul rețelelor de date mobile. Din acest considerent, majoritatea producătorilor oferă receptoare GNSS cu capabilități bază-rover simultan (pentru acelaşi aparat).

O altă dezvoltare majoră a receptoarelor GNSS în ultimii ani este integrarea unei nivele electronice în jalon. În timp ce în trecut jalonul trebuia păstrat fix în poziție verticală pentru o măsurare corectă de poziție, receptorul modern are acum un senzor giroscop integrat similar celui dintr-un smartphone. Folosind citirile de la senzor (și înălțimea antenei), poziția antenei este poate fi corectată spre punctul de la sol în limita a 30 de grade. Cu ajutorul acestei tehnologii, este posibilă obținerea în continuare de informații corecte privind poziția și înălțimea, chiar dacă jalonul are o oarecare înclinare. Acest lucru asigură măsurători exacte mai ușor permițând, totodată, utilizatorului să măsoare puncte altfel inaccesibile prin poziționarea înclinată a jalonului.

Această tehnologie se poate aplica și la receptoarele GIS, folosind atât SBAS, cât şi corecții RTK, ceea ce permite culegerea datelor pentru aplicații GIS cu precizie centimetrică.
De asemenea, receptoarele GIS nu mai au un controler integrat, în schimb se pot baza pe orice dispozitiv conectat Bluetooth, cum ar fi un smartphone Android.
În plus față de receptoarele menționate mai sus, au fost dezvoltate în ultimii ani o multitudine de receptoare RTK mici, de tip „cutie neagră” , concepute special pentru utilizarea pe vehicule aeriene fără pilot (UAV-uri sau „drone”) sau pentru controlul mașinilor. Adesea, acestea au o memorie mare integrată care permite stocarea datelor brute pentru post-procesare, oferind poziții mai precise.

Sistemul Românesc de Determinare a Poziţiei – ROMPOS® reprezintă un proiect al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin care se asigură poziţionări precise în sistemul de referinţă şi coordonate european ETRS89 pe baza Reţelei Naţionale de Staţii GNSS Permanente.

ROMPOS® se bazează pe Sisteme Satelitare de Navigaţie Globală (GNSS - Global Navigation Satellite Systems) incluzând GPS, GLONASS şi GALILEO (în viitor), furnizând date complementare necesare îmbunătăţirii preciziei de determinare poziţiei până la ordinul câtorva milimetri.
Acoperind întreg teritoriul României cu un număr de 75 de stații GNSS permanente, ROMPOS® este disponibil în orice moment şi pentru orice locaţie din România, cu condiţia existenţei acoperirii cu semnal de date (internet).
Prin utilizarea ROMPOS®, receptoarele moderne GNSS lucrează mai eficient, mărind productivitatea muncii, costurile fiind reduse.
Cu un singur receptor GNSS şi acces din teren la internet prin conexiuni de tipul GSM/GPRS, utilizatorul poate beneficia de serviciile ROMPOS®.
Prin integrarea sistemului ROMPOS® în sistemul similar european EUPOS®, se asigură interconectarea sa cu sisteme similare europene, permiţând o poziţionare uniformă chiar la trecerea frontierei cu ţările vecine. ANCPI a semnat acorduri de schimb de date transfrontaliere cu autorităţile omoloage caqre administrează reţele de staţii GNSS permanente din Ungaria, Republica Moldova, Bulgaria şi Ucraina. Un număr însemnat de utilizatori (persoane juridice care activează în domeniul geodeziei şi cadastrului, persoane fizice autorizate în domeniul geodeziei şi cadastrului, producători de echipamente ş.a.) utilizează serviciile ROMPOS® de timp real (DGNSS/RTK).

Etapele premergătoare accesării serviciilor ROMPOS® de timp real
1. Informarea generală disponibilă pe site-ul ROMPOS® (www.rompos.ro);
2. Informarea tehnică de detaliu disponibilă pe site-ul ROMPOS®, în Manualul utilizatorului ROMPOS şi la secţiunea de „Întrebări frecvente”;
3. Informarea suplimentară prin suport telefonic, e-mail, Serviciul HelpDesk;

Serviciul Suport
În vederea unei utilizări optime şi corecte a serviciilor ROMPOS®, CNC prin serviciul Suport, vă oferă informaţii şi suport în legătură cu serviciile oferite. Serviciul este disponibil prin Live Chat, e-mail și telefonic (vedeți secţiunea „Contact” a site-ului).

Determinarea poziţiei şi monitorizarea poziţiilor se pot realiza şi prin crearea unor servicii (naţionale, europene şi/sau globale) specializate bazate pe tehnologiile satelitare de poziţionare globală.
La nivel european există în prezent o preocupare susţinută pentru realizarea unor astfel de servicii care să aibă la bază anumite standarde de funcţionare.
România, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, participă în cadrul unui proiect european denumit EUPOS® (European Position Determination System) care are ca scop implementarea unor servicii de poziţionare standardizat.
Iniţiativa EUPOS® aparţine unui grup internaţional de experţi şi al unor organizaţii venite din diferite domenii (geodezie, navigaţie, cercetare, cadastru ş.a.).
Parteneri din 18 ţări europene s-au reunit cu scopul de a stabili în ţările lor o infrastructură spaţială interoperabilă prin folosirea Sistemelor Satelitare de Navigaţie Globală (GNSS) GPS, GLONASS, GALILEO şi realizarea unor centre naţionale de servicii EUPOS®.

Monitorizare Calitate EUPOS

Serviciile EUPOS® furnizează o înaltă acurateţe şi precizie pentru poziţionare şi navigaţie, iar pe baza acestora vor putea fi dezvoltate o gamă largă de aplicaţii geoinformatice. Pe baza adoptării unor standarde identice sau similare cu cele care vor fi utilizate în cadrul EUPOS®, în România s-a realizat sistemul ROMPOS®.

Reţeaua Europeană de Referinţă (EUREF - European Reference Frame)

Reţeaua de staţii GNSS permanente EUREF-EPN (European Reference Frame – European Permanent Network) este o reţea de staţii GNSS permanente care colectează în mod continuu înregistrări satelitare de la sistemele GPS, GLONASS şi în viitor GALILEO. Serviciile EUREF-EPN asigură determinarea poziţiilor staţiilor GNSS permanente, care contribuie la menţinerea reţelei de referinţă europene – EUREF şi a sistemului de referinţă european ETRS (European Terrestrial Reference System). Acest sistem de referinţă, agreat şi de către EuroGeographics, este larg utilizat în proiecte, făcând posibilă georeferenţierea în zona europeană.
Produsele oferite de reţeaua europeană de staţii GNSS permanente sunt de asemenea utilizate şi în aplicaţii ştiinţifice precum determinarea efemeridelor sateliţilor, geodinamică, determinarea nivelului mărilor, meteorologie ş.a. Peste 250 de staţii EPN furnizează date GNSS online şi offline prin centrele de date locale şi regionale. Centrele de analiză şi control EPN verifică în permanenţă datele primite din reţea şi oferă coordonate precise ale staţiilor GNSS incluse în reţea (www.epncb.oma.be).

Serviciul Internaţional GNSS (IGS - International GNSS Service)

IGS este o organizaţie bazată pe participarea voluntară a unor instituţii din lumea întreagă, care contribuie cu resurse şi date de la staţiile GNSS permanente pentru a realiza produse GNSS. În general, ne putem referi la IGS ca la comunitatea internaţională cu cel mai înalt nivel calitativ al produselor GNSS oferite. EUREF-EPN este cea mai densă reţea regională GNSS, care funcţionează după standardele IGS.
In plus, IGS consideră EPN ca o reţea asociată conlucrând îndeaproape cu agenţiile care operează EUREF-EPN. IGS desemnează un set de staţii regionale EPN ca şi staţii IGS. Stațiile regionale EPN care vor fi și stații IGS sunt alese în funcție de contribuția pe care acestea ar putea să o aducă la îmbunătățirea produselor IGS. EPN la rândul său foloseşte produsele IGS. În prezent, România are inclusă în reţeaua IGS o staţie GNSS permanentă (staţia BUCU) http://igscb.jpl.nasa.gov.

Pagina 2 din 2

Căutare

Contact

  • Program L-J : 8:00-16:30; V: 8:00-14:00
  • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
  • +40 21 224 39 67
  • +40 758 071 894
  • office@rompos.ro
  • Contact Rapid